Koba Yagi Toys je jedno od pet najuspešnijih socijalnih preduzeća koja su prošla Smart Akademiju-jednogodišnji program usavršavanja. Cilj programa bio je da pomogne socijalnim preduzećima da razviju i sprovedu inovacije u načinu funkcionisanja i postignu promenu koja će im omogućiti da budu održivija, vidljivija i efikasnija u radu. Pokretač programa je Smart Kolektiv uz podršku USAID.