Šta je Koba Yagi Toys?

Koba Yagi su edukativne URADI SAM igračke namenjene uzrastu od 3 do 12 godina.

Želimo da inspirišemo decu da sebe vide kao stvaraoce, umetnike, naučnike – one koji su pokretači promena!

Praveći male projekte koje dobijaju u našim Koba Yagi setovima, deca ne samo da stiču veštine i znanja iz različitih oblasti umetnosti, prirodnih i društvenih nauka, već kroz igru uče kako da razmišljaju “izvan kutije”.

Koba Yagi igračke su i društveno odgovorni proizvodi jer u njihovoj izradi koristimo prirodne materijale, reciklirani tekstil i angažujemo osobe koje pripadaju ranjivim grupama u proizvodnji.

Za sve njih, naše igračke nisu kobajagi već zaista pružaju podršku, sigurnost i veru da igračka može barem malo da menja svet u kome živimo.

Naše igračke kreiraju stručnjaci različitih profila prema potrebama i interesovanjima dece različitih uzrasta. Predložene aktivnosti i projekti su jednako inspirativni devojčicama i dečacima jer podstiču razvoj kreativnog mišljenja. Materijale smo pažljivo birali i trudili se da budu zanimljivi, raznovrsni, bezbedni i kada god je to moguće prirodni.

Uživajte praveći igračke s Vašom decom i zajedno otkrijte vaš Koba Yagi svet!

 

VIZIJA

Želimo da učestvujemo u izgradnji optimističnog, brižnog okruženja i dečije kulture gde deca mogu da ostvare svoje potencijale kroz igru i da budu aktivni pokretači promena u zajednici.

 

MISIJA

Koba Yagi Toys ostvaruje svoju socijalnu misiju kroz edukativne programe u sklopu svog Centra za edukaciju i razvoj.

Rad Centra je posvećen kreativnom razvoju, neformalnom obrazovanju, socijalnom uključivanju i izgradnji kvalitetnog okruženja za rast i razvoj dece i mladih.

Naši ciljevi su: Razvoj neformalnih edukativnih programa koji razvijaju URADI SAM kulturu i veštine potrebne u 21. veku koje unapređuju kreativnost, naučnu, likovnu, medijsku i ICT pismenost, kritičko mišljenje, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, zdrave stilove života, prava i socijalnu zaštitu dece i mladih.

Profesionalni razvoj stručnjaka angažovanih u radu s decom i mladima kroz radionice, edukacije i treninge.

Razvoj i podsticanje kvaliteta omladinskog rada kroz neformalne edukativne programe za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju preko kojih mladi stiču praktična znanja, veštine i kompetencije koje pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih.

Podsticanje inovativnosti, socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja.

Kupovinom naših igračaka, pomažete nam da doprinesemo razvoju inovativnog edukativnog programa Design For Change u Srbiji koji podstiče decu da osveste svoje potencijale i da kažu „Ja mogu“.